Rajiv Ghandhi Khel Ratna Award

 

Abhinav Bindra ---- 2001-02

Anjali Bhagwat -----2002–03

Rajyavardhan Singh Rathore---2004-05

Manavjit Singh Sandhu ---2006-07

Vijay Kumar---2011-12

Gagan Narang---- 2011

Ronjan Sodhi-2013

Jitu Rai--2016